F Student Zone

ALL ANGLIA Karate ASSOCIATION


Contact Ian Warren 07917 208916

Kihon waza


1. Jun zuki chudan

2. Mae geri chudan / jun zuki jodan

3. Gyaku zuki chudan

4. Mae geri chudan / gyaku zuki jodan


5. Tobikomi zuki jodan

6. Gyaku zuki chudan

7. Surikomi mae geri chudan


8. Yoko sokuto fumikomi hiza (Shizentai)

(Red tag)


Renraku waza


1. Mae geri chudan / tobikomi zuki jodan

2. Mawashi geri chudan / gyaku zuki jodan

3. Mawashi empi uchi jodan / uraken uchi jodan / gyaku zuki chudan

(Yellow tag)


Sanbon Gumite


Attacker left / Defender left

(Blue tag)


Kata


Students choice of Pinan Nidan, Pinan Sandan or Pinan Shodan

Not to be repeated from a previous grading

(White tag)


Kumite


1 x 1 min round

(Black tag)

6th Kyu